Help लॉगिन

प्रबोधिनी बद्दल


संस्थास्थापनेचा ऊद्देश

  विदर्भातील विविध खात्यांचे अधिकारी /कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांना प्रशिक्षण देऊन लोकाभिमुख प्रशासनाचा अंतिम ऊद्देश साध्य करणे.

  कार्यालयीन काम कराण्यांच्या प्रणालीमधे सुधारणा घडाऊन आणणे आणि अधिकारी /कर्मचारी यांचे ज्ञान व कौशल्य व्यक्तिगत व सांघिक पातळीवर वाढविणे.

  अधिकारी /कर्मचारी यांचे विचार करणायचा प्रणालीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे याकरिता नियमित कालावधीने प्रशिक्षण देणे .