Help लॉगिन

संपर्क माहिती


अ. क्र. अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे पदनाम कार्यालयाचा ई-मेल आय डी कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक माहिती पर्याय
श्रीमती रीतिका नरूला संचालक [email protected] ०७२१-२६६८१७६
श्री . शरद पाटील प्र. विशेष कार्य अधिकारी [email protected] ०७२१-२६६८१७६ ---
विवेकानंद काळकर प्र . निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक [email protected] ०७२१-२६६८१७६
श्री पंकज शिरभाते सहायक प्राध्यापक [email protected] ०७२१-२६६८१७६
श्री किशोर पांढरकर लेखाधिकारी [email protected] ०७२१-२६६८१७६
श्री. अमोल कोंडे वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक [email protected] ०७२१-२६६८१७६
श्री. तुषार वडतकर वरिष्ठ लिपिक [email protected] ०७२१-२६६८१७६
श्री. प्रदीप गायकवाड कनिष्ठ लिपिक [email protected] ०७२१-२६६८१७६
- कामाचे तास -
सोमवार - शनिवार

सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ५:४५ पर्यंत

दुसरा आणि चौथा शनिवार

बंद

रविवारी

सुटी


- मुख्यालय -
पत्ता

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ रोड जवळ, कॅम्प अमरावती - ४४४६०२


फोन

०७२१ २६६८१७६


ई - मेल आयडी